1. W przypadku składania reklamacji klient jest zobowiązany dostarczyć produkt na własny koszt.
  2. Zamawiający powinien odesłać reklamowany produkt wraz z wypełnionym Formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu (lub jego ksero kopi) na adres : Peakstore ul. Młyńska 2/4, 43-300 Bielsko-Biała
  3. Formularz reklamacyjny, należy wydrukować, wypełnić i dołączyć do reklamowanego produktu. W formularzu należy podać szczegółową informację o powodzie złożenia reklamacji.
  4. Klient w momencie odbioru zamówionego produktu ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności dostarczyciela. W razie stwierdzenia braków lub zniszczenia towaru, należy w obecności przewoźnika sporządzić protokół szkody, nie przyjmując towaru. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie sporządzonego protokołu szkody. Jedynie sporządzony na miejscu protokół szkody jest podstawą do reklamacji.
  5. Towar reklamowany powinien być czysty. W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
  6. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, Klient ma prawo domagać się obniżenia ceny albo odstąpić od umowy i otrzymać zwrot zapłaconej ceny.
  7. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą przez nas odbierane.

Pobierz formularz reklamacyjny